ecologie en frisse lucht

Waarom ecologisch en gezond isoleren?

Heb jij je ooit afgevraagd waar standaard isolatiematerialen van zijn gemaakt?
Wij ook niet voordat wij met °Climatedeal begonnen. Dit is waar wij achter kwamen.

Om voor energiezuinigheid te zorgen, moet er worden geïsoleerd. Echter laat traditionele isolatie vaak te wensen over. In veel gevallen wordt er, geprikkeld door onder andere lagere aanschafkosten van minerale en synthetische isolatiematerialen, een spreekwoordelijke plastic zak over de woning geplaatst. Omdat isolatiematerialen zoals PIR en PUR niet goed tegen vocht kunnen. Bij veel bedrijven in de bouwsector wordt nog nauwelijks gekeken naar extra kosten als gevolg van een slecht binnenklimaat door het ‘dampdicht’ bouwen, bijvoorbeeld omdat de baten hiervan een andere partij ten goede komen. De hieruit voortkomende kosten voor gezondheidsproblemen en aanvullende ventilatiebehoefte blijven daarom maar al te vaak buiten beschouwing bij de materiaalkeuzen en type isolatie.

CO2-uitsoot bestaande woningen en bouwsector
Daarnaast zijn bestaande bebouwing en de bouwsector verantwoordelijk voor 40% van de landelijke CO2-uitstoot door verwarming, koeling, elektriciteitsgebruik, grondstoffenwinning en de productie van bouwmaterialen. De bouw ligt de laatste tijd nog eens extra onder de loep vanwege de stikstofuitstoot tijdens bouwwerkzaamheden.

Natuurlijke isolatiematerialen
Juist nu is er ook meer belangstelling voor natuurlijke bouwmaterialen, vanwege de positieve bijdrage aan de klimaatverandering. Natuurlijke isolatiematerialen van bijvoorbeeld vlas, hennep en hout slaan per saldo veel CO2 op in plaats van dat het wordt uitgestoten bij de productie.

Opgave
De inschatting van de Rijksdienst voor Ondernemd Nederland (RVO) op basis van marktonderzoek is dat er per woning gemiddeld 300 m2 isolatie nodig is. Met de aanname dat zo’n 7 miljoen woningen geïsoleerd moeten worden, komt dit neer op ongeveer 2 miljard m2 isolatie die nodig gaat zijn. De overheid wil dat in 2050 alle woningen los zijn van aardgas. De isolatie-opgave van de bestaande woningvoorraad is daarmee bijna drie keer zo groot als die van nieuwe woningbouw.

Hier is dus veel te winnen als we deze opgave aanpakken met natuurlijke isolatiematerialen.

Support
Heb je vragen over Climatedeal? Gebruik de chatfunctie of neem contact met ons op.

   010-3070148

  010-3070148

   support@climatedeal.nl

   KvK-no.: 78546826
      BTW-no.: NL861444814B01